Logo Institutii

Achiziție echipamente pentru întreținerea zonei de agrement ”Balta Berindan”

Achiziționarea de echipamente necesare îngrijirii spațiului verde și a luciului de apă, cu scopul de a contribui la bunăstarea comunității locale precum și de a întreprinde acțiuni necesare pentru protejarea mediului și valorificarea potențialului natural local.
 
Ca urmare a realizării acestei investiții, la nivelul Comunei Odoreu (sat Berindan) a fost creat un mediu înconjurător curat, întreținut care va deservi întreaga populație din comună.
 
Prin urmare s-au achiziționat: 5 motocoase, 2 bărci cu motor, 1 mașină de tuns gazon, 1 barcă de tăiat și adunat stuf, 1 cuțit tăietor frontal și 1 cuțit tăietor simplu.