Logo Institutii

Andrid

Localitatea Andrid este situată în partea sudică a judeţului, lângă graniţa cu judeţul Bihor, în Câmpia Ierului, la 24 km de Carei, pe drumul judeţean 108M, la 22 km de Tăşnad şi 62 km de Satu Mare. Comuna mai cuprinde localităţile Dindeşti şi Irina.

Andridul este atestat pentru prima dată în 1332. Pe teritoriul comunei s-a descoperit în 1893 un tezaur cu monede din argint din secolul III d. Hr. (care a ajuns la Budapesta). Sunt cunoscute urme ale mai multor aşezări medievale, despre care se presupune că au făcut parte din aliniamentul de aşezări de supraveghere a graniţei din secolul al X–lea.

Andridul a devenit ulterior domeniu al familiei Endrédi, apoi şi a altor nobili care au primit aici donaţii de teritorii. Viaţa localităţii şi a teritoriilor înconjurătoare a fost puternic afectată de activitatea seismică deosebită din deceniul 1829-1838. În aceşti zece ani s-au înregistrat aproape 150 de cutremure, culminând cu cutremurul din 15 octombrie 1834, cu o magnitudine de 8 grade pe scara Richter, care a distrus foarte multe clădiri în localitate. Biserica reformată din Andrid, menţionată pentru prima dată în 1787, a fost afectată de aceste seisme, astfel încât turnul bisericii a trebuit reconstruit în 1862. Biserica ortodoxă cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril a fost construită în 1821.
În comuna tradiţional agrară funcţionează şi unităţi de servicii şi comerţ, iar sectorul turistic are resurse importante: polderul piscicol de 10 hectare şi ştrandul cu apa termală din Dindeşti.

Comuna are o populaţie de 2681 locuitori, din care 51,06% români, 42,70% maghiari, 6% romi şi 0,24% de alte naţionalităţi. Comuna face parte din microregiunea „Asociaţia Rurală Câmpia Careiului şi Ierului”, înfiinţată în 2005, cu participarea a 16 comune.
Andridul a câştigat în 1997 premiul „Satul european al berzelor”, ca fiind localitatea cu cele mai multe cuiburi de barză din Europa. Drept urmare, sărbătoarea comunei Andrid a fost denumită „Sărbătoarea berzelor”.

Sursa: www.zothmar.ro