Logo Institutii

Apeluri de selecție

apeluri_imagreprez

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. II/2022 DE CERERI DE FINANȚARE

MĂSURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare (FLAG Satu Mare) anunță lansarea sesiunii nr. I/2022 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE, finanțată prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE – Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

MĂSURA 2 din SDL – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

Cod apel: POPAM/1073/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare-Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 02.09.2022, ora 08:00:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 30.09.2022, ora 23:59:59

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 2.342.572,76 lei, echivalentul a 473.601,02 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro = 4,9463 lei, valabil pe parcursul anului 2022, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 1.978.520,00 lei (400.000 euro)

Valoarea maximă nerambursabilă aferentă unui proiect: 1.978.520,00 lei (400.000 euro)

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 24.731,50 lei (5.000 euro)

Prin prezentul apel, proiectele care intră sub incidența schemei de minimis nu sunt eligibile.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în MySMIS 2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului versiunea 3, aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagsatumare.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Satu Mare, str. Principală nr. 426, județul Satu Mare.

Ghidul Solicitantului – versiunea 3 – a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin Notificarea de aprobare a documentelor de accesare a măsurilor din SDL nr. 287872/02.06.2022 și este publicat pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare www.flagsatumare.ro .

Informații suplimentare se pot solicita de la FLAG Satu Mare, str. Principală nr 426, mobil: 0740 306 201, e-mail: flagsatumare@gmail.comwww.flagsatumare.ro

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI NR. I/2022 DE CERERI DE FINANȚARE

MĂSURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare (FLAG Satu Mare) anunță lansarea sesiunii nr. I/2022 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE, finanțată prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE – Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

MĂSURA 2 din SDL – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

Cod apel: POPAM/1035/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare-Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 17.06.2022, ora 08:00:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 31.07.2022, ora 23:59:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 5.583.246,47 lei, echivalentul a 1.128.772,31 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro = 4,9463 lei, valabil pe parcursul anului 2022, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022. 

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 1.978.520,00 lei (400.000 euro)

Valoarea maximă nerambursabilă aferentă unui proiect: 1.978.520,00 lei (400.000 euro)

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 24.731,50 lei (5.000 euro)

Prin prezentul apel, proiectele care intră sub incidența schemei de minimis nu sunt eligibile.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în MySMIS 2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului versiunea 3, aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagsatumare.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Satu Mare, str. Principală nr. 426, județul Satu Mare.

Ghidul Solicitantului – versiunea 3 – a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin Notificarea de aprobare a documentelor de accesare a măsurilor din SDL nr. 287872/02.06.2022 și este publicat pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare www.flagsatumare.ro .

Informații suplimentare se pot solicita de la FLAG Satu Mare, str. Principală nr 426, mobil: 0740 306 201, e-mail: flagsatumare@gmail.comwww.flagsatumare.ro

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI NR. Il/2022 DE CERERI DE FINANȚARE

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii 

Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare (FLAG Satu Mare) anunță lansarea sesiunii nr. Il/2022 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE, finanțată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE – Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

MĂSURA 1 din SDL – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii

Cod apel: POPAM/1034/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 17.06.2022, ora 08:00:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 31.07.2022, ora 23:59:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 494.630,00 lei, echivalentul a 100.000 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro = 4,9463 lei, valabil pe parcursul anului 2022, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 989.260,08 lei (200.000 euro)

Valoarea maximă nerambursabilă aferentă unui proiect: 494.630, 04 lei (100.000 euro)

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 24.731,50 lei (5.000 euro)

Prin prezentul apel, proiectele care intra sub incidența schemei de minimis nu sunt eligibile.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în MySMIS 2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului versiunea 3, aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagsatumare.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Satu Mare, str. Principală nr. 426, județul Satu Mare.

Ghidul Solicitantului – versiunea 3 – a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin Notificarea de aprobare a documentelor de accesare a măsurilor din SDL nr. 287872/02.06.2022 și este publicat pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare www.flagsatumare.ro .

Informații suplimentare se pot solicita de la FLAG Satu Mare, str. Principală nr 426, mobil: 0740 306 201, e-mail: flagsatumare@gmail.comwww.flagsatumare.ro

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. Il/2022 DE CERERI DE FINANȚARE

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii 

Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare (FLAG Satu Mare) anunță lansarea sesiunii nr. Il/2022 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE, finanțată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE – Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

MĂSURA 1 din SDL – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii

Cod apel: POPAM/1034/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 17.06.2022, ora 08:00:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 17.07.2022, ora 24:00:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 501.773,17 lei, echivalentul a 101.444,14 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro = 4,9463 lei, valabil pe parcursul anului 2022, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 1.003.546,34 lei (202.888,28 euro)

Valoarea maximă nerambursabilă aferentă unui proiect: 501.773,17 lei, echivalentul a 101.444,14 EURO

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 24.731,50 lei (5.000 euro)

Prin prezentul apel, proiectele care intra sub incidența schemei de minimis nu sunt eligibile.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în MySMIS 2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului versiunea 3, aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagsatumare.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Satu Mare, str. Principală nr. 426, județul Satu Mare.

Ghidul Solicitantului – versiunea 3 – a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin Notificarea de aprobare a documentelor de accesare a măsurilor din SDL nr. 287872/02.06.2022 și este publicat pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare www.flagsatumare.ro .

Informații suplimentare se pot solicita de la FLAG Satu Mare, str. Principală nr 426, mobil: 0740 306 201, e-mail: flagsatumare@gmail.comwww.flagsatumare.ro

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. I/2022 DE CERERI DE FINANȚARE

MĂSURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare (FLAG Satu Mare) anunță lansarea sesiunii nr. I/2022 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE, finanțată prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE – Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

MĂSURA 2 din SDL – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

Cod apel: POPAM/1035/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare-Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 17.06.2022, ora 08:00:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 17.07.2022, ora 24:00:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 5.575.371,47 lei, echivalentul a 1.127.180,21 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro = 4,9463 lei, valabil pe parcursul anului 2022, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 1.978.520,00 lei (400.000 euro)

Valoarea maximă nerambursabilă aferentă unui proiect: 1.978.520,00 lei (400.000 euro)

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 24.731,50 lei (5.000 euro)

Prin prezentul apel, proiectele care intră sub incidența schemei de minimis nu sunt eligibile.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în MySMIS 2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului versiunea 3, aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagsatumare.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Satu Mare, str. Principală nr. 426, județul Satu Mare.

Ghidul Solicitantului – versiunea 3 – a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin Notificarea de aprobare a documentelor de accesare a măsurilor din SDL nr. 287872/02.06.2022 și este publicat pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare www.flagsatumare.ro .

Informații suplimentare se pot solicita de la FLAG Satu Mare, str. Principală nr 426, mobil: 0740 306 201, e-mail: flagsatumare@gmail.comwww.flagsatumare.ro

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. I/2020 DE CERERI DE FINANȚARE

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii

Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare (FLAG Satu Mare) anunță lansarea sesiunii nr. I/2020 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE, finanțată prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii

Cod apel: POPAM/779/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare-Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 12 februarie 2020, ora 08:00:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 12 martie 2020, ora 23:59:59

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 689.429,36 lei, echivalentul a 154.632,58 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro = 4,4585 lei, valabil pe parcursul anului 2019, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică MySMIS 2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 689.429,36 lei /154.632,58 euro
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 22.292.50 lei / 5.000 euro.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 1.378.858,72 lei / 309.265,16 euro.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagsatumare.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Satu Mare, str. Principală nr. 426, județul Satu Mare.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin Notificarea de aprobare a documentelor de accesare a măsurilor din SDL nr. 349890/14.06.2019 și este publicat pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare www.flagsatumare.ro .

Informații suplimentare se pot solicita de la FLAG Satu Mare, str. Principală nr 426, tel. 0261 848 861, mobil: 0787 305 088, e-mail: flagsatumare@gmail.comwww.flagsatumare.ro

 

 

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 2/2019 DE CERERI DE FINANȚARE

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii

Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare (FLAG Satu Mare) anunță lansarea sesiunii nr. 2/2019 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE, finanțată prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii

Cod apel: POPAM/702/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare-Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 28 august 2019, ora 08:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27 septembrie 2019, ora 16:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 899.428,36 lei, echivalentul a 201.733,39 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro = 4,4585 lei, valabil pe parcursul anului 2019, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică MySMIS 2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 891.700 lei /200.000 euro
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 22.292.50 lei / 5.000 euro.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagsatumare.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Satu Mare, str. Principală nr. 426, județul Satu Mare.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin Notificarea de aprobare a documentelor de accesare a măsurilor din SDL nr. 349890/14.06.2019 și este publicat pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare www.flagsatumare.ro .

Informații suplimentare se pot solicita de la FLAG Satu Mare, str. Principală nr 426, tel. 0261 848 861, mobil: 0787 305 088, e-mail: flagsatumare@gmail.comwww.flagsatumare.ro

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 2/2019 DE CERERI DE FINANȚARE

MĂSURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

  Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare (FLAG Satu Mare) anunță lansarea sesiunii nr. 2/2019 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE, finanțată prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE

MĂSURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

Cod apel: POPAM/703/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare-Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 28 august 2019, ora 08:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27 septembrie 2019, ora 16:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 1.803.868,25 lei, echivalentul a 404.590,83 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro=4,4585 lei, valabil pe parcursul anului 2019, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică MySMIS 2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 891.700 lei /200.000 euro
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 22.292.50 lei / 5.000 euro.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagsatumare.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Satu Mare, str. Principală nr. 426, județul Satu Mare.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin Notificarea de aprobare a documentelor de accesare a măsurilor din SDL nr. 349890/14.06.2019 și este publicat pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare www.flagsatumare.ro .Informații suplimentare se pot solicita de la FLAG Satu Mare, str. Principală nr 426, tel. 0261 848 861, mobil: 0787 305 088, e-mail: flagsatumare@gmail.comwww.flagsatumare.ro

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 1/2019 DE CERERI DE FINANȚARE

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii

Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare (FLAG Satu Mare) anunță lansarea sesiunii nr. 1/2019 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE, finanțată prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii

Cod apel: POPAM/645/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare-Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 20 iunie 2019, ora 08:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 20 august 2019, ora 16:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 1.791.128,36 lei, echivalentul a 401.733,39 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro = 4,4585 lei, valabil pe parcursul anului 2019, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică MySMIS 2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 891.700 lei /200.000 euro
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 22.292.50 lei / 5.000 euro.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagsatumare.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Satu Mare, str. Principală nr. 426, județul Satu Mare.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin Notificarea de aprobare a documentelor de accesare a măsurilor din SDL nr. 349890/14.06.2019 și este publicat pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare www.flagsatumare.ro .

Informații suplimentare se pot solicita de la FLAG Satu Mare, str. Principală nr 426, tel. 0261 848 861, mobil: 0787 305 088, e-mail: flagsatumare@gmail.comwww.flagsatumare.ro

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 1/2019 DE CERERI DE FINANȚARE

MĂSURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare (FLAG Satu Mare) anunță lansarea sesiunii nr. 1/2019 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE, finanțată prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020:

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE

MĂSURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

Cod apel: POPAM/646/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare-Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 20 iunie 2019, ora 08:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 20 august 2019, ora 16:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 1.803.868,25 lei, echivalentul a 404.590,83 EURO.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro=4,4585 lei, valabil pe parcursul anului 2019, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 4/21.01.2019.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică MySMIS 2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 891.700 lei /200.000 euro
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 22.292.50 lei / 5.000 euro.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagsatumare.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Satu Mare, str. Principală nr. 426, județul Satu Mare.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de DGP AMPOPAM prin Notificarea de aprobare a documentelor de accesare a măsurilor din SDL nr. 349890/14.06.2019 și este publicat pe site-ul Asociației Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare www.flagsatumare.ro .Informații suplimentare se pot solicita de la FLAG Satu Mare, str. Principală nr 426, tel. 0261 848 861, mobil: 0787 305 088, e-mail: flagsatumare@gmail.comwww.flagsatumare.ro

 Ataşamente: