Logo Institutii

Dezvoltare durabilă – investiții verzi în orașul Livada

Ecologizare Livada

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii cu impact asupra întregii comunități locale, prin realizarea unor investiții care vizează obținerea energiei verde. Sistemul de panouri fotovoltaice va asigura în primul rând consumul de energie a clădirilor din sistemul educațional și cultural (școli, grădinițe, cămine culturale) de pe raza orașului Livada. Promovarea protecției mediului și ocrotirea acestuia se […]

Conservarea identității locale și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitate

Primăria Micula

Achizițiile si dotările propuse în cadrul acestui proiect reprezintă baza materială, infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților din cadrul Primăriei și a Consiliului local al comunei Micula. Asigurarea unor spații dotate corespunzător și reorganizarea funcționala a clădirii, va contribui la optimizarea și fluidizarea serviciilor din cadrul primăriei care relaționează intens si în mod direct […]

Micii exploratori

Micii exploratori

Dotarea Școlii Gimnaziale Odoreu cu echipamente necesare cunoașterii aprofundate a mediului acvatic (căști de realitate virtuală, table interactive, sistem all-in-one, truse pentru analiza solului și apei, imprimantă 3D). Obiectivul general al proiectului are ca scop educarea, informarea și conștientizarea comunității de elevi și nu numai, asupra impactului poluării mediului asupra viețuitoarelor acvatice, și în principal asupra […]

Achiziție echipamente pentru întreținerea zonei de agrement ”Balta Berindan”

Echipament întreținere lac

Achiziționarea de echipamente necesare îngrijirii spațiului verde și a luciului de apă, cu scopul de a contribui la bunăstarea comunității locale precum și de a întreprinde acțiuni necesare pentru protejarea mediului și valorificarea potențialului natural local. Ca urmare a realizării acestei investiții, la nivelul Comunei Odoreu (sat Berindan) a fost creat un mediu înconjurător curat, întreținut […]

Execuție foișor de observație păsări și animale sălbatice

Turn observare păsări

În cadrul proiectului s-a construit un foișor de observație și s-au achiziționat echipamente ce vor fi utilizate pentru observarea și studierea păsărilor sălbatice cu ochiul liber sau prin intermediul aparaturii ajutătoare. Datele culese cu ajutorul echipamentelor stau la baza unor proiecte de cercetare și procesare statistică în ceea ce privește inventarierea și migrația păsărilor, respectiv deplasarea […]

Dezvoltarea și valorificarea potențialului local al zonei Petrești

Festival pescăresc Petrești

Promovarea consumului de pește prin pescuit și acvacultură, protejarea mediului înconjurător, promovarea zonei și a patrimoniului cultural sunt puncte de interes ale FLAG Satu Mare și au constituit în mod firesc și factori determinați pentru autoritatea locala din Petrești de a iniția organizarea unui festival cu specific pescăresc. Conceptul festivalului a creat conexiuni semnificative în cadrul […]

Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și acvacultură din comuna Tiream

Festival pescăresc Tiream

Existența lacului Tiream face oportună orice investiție în proiecte care promovează specificul local, creează cadrul desfășurării unor evenimente turistice și sportive care să promoveze valorile locale, să ducă mai departe tradițiile sau să creeze tradiții noi, care să poată concura la dezvoltarea durabilă a comunei. Și astfel a luat ființă Festivalul Peștelui de la Tiream, un […]

Dezvoltare durabilă prin valorificarea resurselor locale în comuna Vetiș

Fish fest

Primul festival culinar cu specific exclusiv pescăresc din județul Satu Mare– VETIȘ FISH FEST – s-a dovedit a fi realmente un succes. Principalul scop al acestui eveniment a fost stimularea consumului de carne de pește din această parte a României și acesta a fost atins pe deplin. Afluența de public a fost, per total, chiar peste […]

Conservarea identității locale, dezvoltarea și valorificarea potențialului local prin amenajarea bălții Ghenci și a zonei de agreement aferentă

Conservarea identității locale, dezvoltarea și valorificarea potențialului local prin amenajarea bălții Ghenci

Amenajarea lacului și a zonei de agreement aferentă bălții Ghenci, montarea unui sistem de supraveghere și înscrierea obiectivului în circuitul de agrement local. Realizarea acestei investiții, va asigura o creștere a calității vieții locuitorilor din zonă, la dezvoltarea pescuitului modern și dinamic, precum și la valorificarea potențialului natural local.https://www.youtube.com/watch?v=Hc8Q55_YJrc

Îmbunătățirea infrastructurii de recreere a zonei de agreement Balta Berindan

Îmbunătățirea infrastructurii de recreere a zonei de agreement Balta Berindan

Balta Berindan din comuna Odoreu s-a dotat cu echipamente de recreere (hidrobiciclete, pontoane plutitoare pentru ancorare și pentru pescuit, veste de salvare). Pontoanele asigură accesul pentru utilizarea hidrobicicletelor si pentru cei pasionați de pescuitul recreativ/sportiv, asigurând accesul pe baltă. Pentru creșterea calității programelor de educație despre viața subacvatică s-a înființat un muzeu virtual prin achiziția de […]