Logo Institutii

Măsura 2

ghid_reprez

MASURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural si natural Ataşamente:  06_ghidul_solicitantului_m2.pdf anexa_b_-_declaratie_privind_evitarea_dublei_finantari.doc anexa_c_-_declaratie_privind_eligibilitatea.doc anexa_d_-_declaratie_privind_egalitate_de_sanse.doc anexa_e_-_declaratia_privind_admisibilitatea_cererii.docx anexa_f_-_declaratie_privind_nedeductibilitatea_tva.doc anexa_g_-_declaratie_privind_incadrarea_in_imm.doc anexa_h_-_bugetul_indicativ_al_proiectului.doc anexa_i_-_declaratie_privind_ajutoarele_de_minimis.doc anexa_a_-_declaratie_de_angajament.doc anexa_8_grila_de_punctaj_m2.docx anexa_9_criterii_de_selectie_m2.docx anexa_10_-_notificare_informatii_suplimentare.docx anexa_11_-_notificare_neconformitate_neeligibilitate.docx anexa_12_-_notificare_evaluare_calitativa_si_punctaj.docx anexa_13_-_notificare_selectie.docx anexa_14_renuntarea_la_cererea_de_finantare.doc anexa_15_contract_de_finantare.docx anexa_16_-_graficul_de_rambursare_cheltuieli.doc anexa_17_-_masuri_de_informare_si_publicitate.docx anexa_18_-_formular_de_identificare_financiara.doc anexa_19_-_lista_codurilor_caen_eligibile.docx anexa_20_lista_documentelor_necesare_in_vederea_contractarii.docx anexa_1_-_instructiuni_de_completare_a_cererii_de_finantare.docx anexa_2_-_formular_cerere_de_finantare.docx anexa_3_-_studiul_de_fezabilitate_hg907.doc anexa_3a_-_plan_de_afaceri.doc anexa_3b_-_memoriu_justificativ.docx anexa_3c_-_memoriu_justificativ_beneficiarii_publici.doc anexa_4a_-_ipoteze_care_stau_la_baza_proiectiilor_financiare.docx anexa_5_-_lista_conformitate_eligibilitate.docx anexa_5a_-_notificare_vizita_in_teren.docx anexa_5b_raport_de_verificare_pe_teren.docx anexa_6_-_grila_de_evaluare_calitativa-tehnica.docx anexa_7_grila_de_evaluare_calitativa_-economica.docx 4_anexe_financiare_pa-mj.xlsx anexa_h_-_bugetul_proiectului_rev.xlsx

Măsura 1

ghid_reprez

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii Ataşamente:   01_ghidul_solicitantului_m1.pdf anexa_a_-_declaratie_de_angajament.doc anexa_b_-_declaratie_privind_evitarea_dublei_finantari.doc anexa_c_-_declaratie_privind_eligibilitatea.doc anexa_d_-_declaratie_privind_egalitate_de_sanse.doc anexa_e_-_declaratia_privind_admisibilitatea_cererii.docx anexa_e_-_declaratia_privind_admisibilitatea_cererii.docx anexa_f_-_declaratie_privind_nedeductibilitatea_tva.doc anexa_g_-_declaratie_privind_incadrarea_in_imm.doc anexa_h_-_bugetul_indicativ_al_proiectului.doc anexa_i_-_declaratie_privind_ajutoarele_de_minimis.doc anexa-j_declaratia-pe-propria-raspundere-a-aplicatului-prin-care-se-angajeaza-sa-asigure-accesul-la-rezultatele-proiectului.docx anexa_1_-_instructiuni_de_completare_a_cererii_de_finantare.docx anexa_2_-_formular_cerere_de_finantare.docx anexa_3_-_studiul_de_fezabilitate_hg907.doc anexa_3a_-_plan_de_afaceri.doc anexa_3b_-_memoriu_justificativ.docx anexa_3c_-_memoriu_justificativ_beneficiarii_publici.doc anexa_4a_-_ipoteze_care_stau_la_baza_proiectiilor_financiare.docx anexa_5_-_lista_conformitate_eligibilitate.docx anexa_5a_-_notificare_vizita_in_teren.docx anexa_5b_raport_de_verificare_pe_teren.docx anexa_6_-_grila_de_evaluare_calitativa-tehnica.docx anexa_7_grila_de_evaluare_calitativa_-economica.docx anexa_8_grila_de_punctaj_m1_rev.docx anexa_9_criterii_de_selectie_m1.docx anexa_10_-_notificare_informatii_suplimentare.docx anexa_11_-_notificare_neconformitate_neeligibilitate.docx anexa_12_-_notificare_evaluare_calitativa_si_punctaj.docx anexa_13_-_notificare_selectie.docx anexa_14_renuntarea_la_cererea_de_finantare.doc anexa_15_contract_de_finantare.docx anexa_16_-_graficul_de_rambursare_cheltuieli.doc anexa_17_-_masuri_de_informare_si_publicitate.docx anexa_18_-_formular_de_identificare_financiara.doc anexa_19_-_lista_codurilor_caen_eligibile.docx anexa_20_lista_documentelor_necesare_in_vederea_contractarii.docx 4_anexe_financiare_pa-mj.xlsx anexa_h_-_bugetul_proiectului.xlsx

Măsura 2 – versiune 2

ghid_reprez

Măsura 2 – versiune 2 GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural si natural Obiectivele specifice ale masurii nr. 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniulu cultural și natural sunt următoarele: 1. Conservarea identității locale, dezvoltarea si valorificarea potențialului zonei 2. Protejarea și promovarea mediului […]

Măsura 1 – versiune 2

ghid_reprez

Măsura 1 – versiune 2 GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii Obiectivele specifice ale masurii nr. 1 – Consolidarea competitivităţii zonei prin investiţii în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii sunt următoarele: Consolidarea zonei de pescuit şi acvacultură prin diversificarea activităților economice şi valorificarea resurselor locale; […]

Măsura 1 – versiune 3

ghid_reprez

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii Obiectivele specifice ale masurii nr. 1 – Consolidarea competitivităţii zonei prin investiţii în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii sunt următoarele: Consolidarea zonei de pescuit şi acvacultură prin diversificarea activităților economice şi valorificarea resurselor locale; Crearea și menținerea de locuri […]

Măsura 2 – versiune 3

ghid_reprez

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural si natural Obiectivele specifice ale masurii nr. 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniulu cultural și natural sunt următoarele: 1. Conservarea identității locale, dezvoltarea si valorificarea potențialului zonei 2. Protejarea și promovarea mediului Măsura contribuie la atingerea obiectivelor […]