Logo Institutii

Evaluare calitativ tehnico-economică

rapoarte_imagreprez

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT – Măsura 2 – apel II/2022 Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr: POPAM/1073/4/1/Articolul 63 din perioada 02.09.2022 – 30.09.2022: 2.342.572,76 lei   2. Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare LISTA CERERILOR DE […]

Evaluare conformitate administrativă și eligibilitate

rapoarte_imagreprez

Rezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității (CAE) a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului (cod apel) POPAM/1073/4/1/Art. 63  Măsura nr. 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural Cod apel de proiecte nr. II/2022: POPAM/1073/4/1/Art. 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare […]