Logo Institutii

Cehal

Comuna CEHAL este formată din satele: CEHAL, CEHĂLUŢ și ORBĂU fiind situată în partea de SV a județului Satu Mare. Se învecinează la SE cu localitatea Camăr din judeţul Sălaj, iar la SV cu localitățile Balc, Almaşul Mic și Boianu Mare din județul Bihor. În NV se întinde până la hotarul satelor Blaja-Cean aparţinând de comuna Săuca şi cu oraşul Tăşnad, iar de la NE la SE cu comuna Săcăşeni, satul Chegea.

Reţeaua de drumuri la nivelul comunei este reprezentată de drumul judeţean 109 care leagă localităţiile Cehal şi Cehăluţ, prin lungimea sa finală de 13 km de localitatea Blaja. În afară de acesta mai există drumul care leagă satul Orbău de şoseaua Cehal-Cehăluţ în apropierea satului Cehal.

Cadrul geografic favorabil, respectiv luncile şi terasele râurilor, asociat cu progresele din tehnica confecţionării uneltelor au făcut ca populaţia acestor zone să treaca la o viaţă sedentară, bine organizată, fapt demonstrat de urmele istorice ale aşezărilor. Satul CEHAL este situat pe firul văii Cehăluţ, în amontele acesteia, şi pe văile determinate de torenţii afluenţi ai văii, pe versanţii faţă în faţă cu pante destul de severe. Satul ORBĂU situat pe linia de cota dată de deal, precum şi cu vatra chiar în jurul cetei dominante a acestuia, este înconjurat de pante severe unele chiar greu practicabile. Forma de aşezare este de tip rural. În satele Cehal şi Orbău, specific zonelor montane, casele sunt răspândite, iar în Cehăluţ sunt sistematizate.

www.primariacehal.ro