Logo Institutii

Comitetul de selecție

Comitet de selectie Flag Satu Mare

Comitetul de selecție al proiectelor este alcătuit din 5 de persoane. Pentru fiecare membru titular este ales un supleant. Membrii Comitetului de selectare a proiectelor sunt aleşi din rândul membrilor Asociaţiei.

Componența este următoarea:

Membri titulari:

  • Rat Lajos Bela
  • Molnar Vasile 
  • Grumici Cristina Mara
  • Dobra Mircea
  • Iuliu Ilyes

Membri supleanți: 

  • Chemiveș Cornel
  • Huzău Ștefan 
  • Pietrar Ana 
  • Farcău Ildiko 
  • Gyakon Gheorghe