Logo Institutii

Compartimentul administrativ

Compartiment administrativ Flag Satu Mare

Pentru implementarea strategiei în cadrul FLAG-ului au fost create următoarele poziţii:

     1.    Director executiv FLAG cu atribuţii în asigurarea reprezentării, conducerii, organizării şi funcţionării FLAG. Asigură implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare locală în cadrul POPAM

     2.    EXPERT TEHNIC COORDONATOR cu atribuţii în monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite, asigură activitățile de promovare/informare FLAG, precum şi monitorizează activitatrea de funcţionare a FLAG.

     3.    SECRETAR ADMINISTRATIV cu atribuţii în asigurarea activităţii administrative a FLAG-ului, precum şi cea de imagine a organizaţiei

     4.    Expert tehnic evaluare (serviciu externalizat) cu atribuţii în evaluarea, selecția și implementarea cu succes a proiectelor depuse de potențialii beneficiari către FLAG Satu Mare

     5.    Responsabil financiar-contabil (serviciu externalizat) cu atribuţii în asigurarea evidenţei contabile şi a înregistrărilor financiare: contabilitatea analitică a proiectului, realizarea de înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului, contabilitatea cheltuielilor realizate

     6.    Auditor cu atribuţii în verificarea Cererii de plată , verificarea evidenţelor contabile ale Beneficiarului, realizarea unei revizuiri analitice a rubricilor cheltuielilor din CP