Logo Institutii

Componența FLAG

Componenta Flag Satu Mare

Oportunitatea oferită de Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime a mobilizat actori importanți din toate categoriile, respectiv: autorități publice, entități private și entități din sectorul pescăresc, să își unească viziunea și principiile într-o entitate nouă, acționând sub denumirea de FLAG Satu Mare.

FLAG Satu Mare este o persoană juridică de drept privat, înregistrată conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii la Judecătoria Satu Mare, județul Satu Mare, și cuprinde 26 de membri, respectiv:

Componența FLAG-ului este următoarea:

Nr. crt.Statut juridicDenumire partener
Parteneri publiciComuna Dorolț
2Comuna Odoreu
3Comuna Turulung
4Comuna Vetiş
5Oraș Livada
6Comuna Tiream
7Comuna Căuaş
8Comuna Santău
Procent din total membri FLAG30,77%  
9Parteneri privațiPiscicola SA
10Intercomexim Bercu SRL
11Lac Târsan SRL
12Aquator Halasz SRL
13Molnar Pisciagro SRL
14Bărbos S. Simion PFA
15Pietrar Ana PFA
16Optim Team Experți Contabili S.R.L
17Pintea Construct SRL
18Erdei Iuliu Gavril Întreprindere Individuală
19Fink Fenster Service S.R.L
20Star Fisch S.R.L
21Farcău L. Ildiko PFA
22SC Cocora 2013 SRL
23Chemiveș S.R.L
24VB Unic Expert S.R.L
25Crăsneanu Carmen Intreprindere Individuală
26Societate civilăAsociaţia Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare