Logo Institutii

Conservarea identității locale, dezvoltarea și valorificarea potențialului local prin amenajarea bălții Ghenci și a zonei de agreement aferentă

Amenajarea lacului și a zonei de agreement aferentă bălții Ghenci, montarea unui sistem de supraveghere și înscrierea obiectivului în circuitul de agrement local.
 
Realizarea acestei investiții, va asigura o creștere a calității vieții locuitorilor din zonă, la dezvoltarea pescuitului modern și dinamic, precum și la valorificarea potențialului natural local.