Logo Institutii

Despre

Asociația FLAG Satu Mare s-a constituit ca urmare a necesităților și oportunităților identificate în teritoriu și își propune să fie un vector real de dezvoltare, de revitalizare a mediului economic în strânsă legătură cu domeniul pescuitului și acvaculturii, de mobilizare în privința acțiunilor reale cu beneficii directe asupra mediului și populației. 

Oportunitatea oferită de Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime a mobilizat actori importanți din toate categoriile, respectiv: autorități publice, entități private și entități din sectorul pescăresc, să își unească viziunea și principiile într-o entitate nouă, acționând sub denumirea de FLAG Satu Mare.

FLAG Satu Mare este o persoană juridică de drept privat, înregistrată conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii la Judecătoria Satu Mare, județul Satu Mare, și cuprinde 26 de membri.