Logo Institutii

Dezvoltare durabilă – investiții verzi în orașul Livada

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii cu impact asupra întregii comunități locale, prin realizarea unor investiții care vizează obținerea energiei verde.
 
Sistemul de panouri fotovoltaice va asigura în primul rând consumul de energie a clădirilor din sistemul educațional și cultural (școli, grădinițe, cămine culturale) de pe raza orașului Livada.
 
Promovarea protecției mediului și ocrotirea acestuia se va face printr-o campanie de conștientizare și promovare a ocrotirii mediului înconjurător.