Logo Institutii

Evaluare calitativ tehnico-economică

rapoarte_imagreprez

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT – Măsura 2 – apel II/2022

 1. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr: POPAM/1073/4/1/Articolul 63 din perioada

02.09.2022 – 30.09.2022: 2.342.572,76 lei

  2. Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare

Nr. crt.SolicitantTitlul proiectului/ Nr. înregistrare FLAGMasuraValoarea totala (lei)Valoarea eligibilă (lei)Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)Punctaj
1Comuna MiculaConservarea identității locale și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitate
RO02011022000308
21.071.729,201.033.159,201.033.159,2075
2Oraș LivadaDezvoltare durabilă – investiții verzi în Orașul Livada, Județul Satu Mare
RO02011022000108
2650.675,70629.136,70629.136,7075
3Comuna VetișProtejarea și promovarea mediului, prin realizarea instalațiilor ecologice în Comuna Vetiș, Județul Satu Mare
RO02011022000208
2661.977,32641.211,82641.211,8275

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT – Măsura 1 – apel II/2022

 1. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr: POPAM/1034/4/1/Articolul 63 din perioada 17.06.2022 – 31.07.2022: 494.630,00 lei
 2. Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare
Nr. crt.SolicitantTitlul proiectului/ Nr. înregistrare FLAGMasuraValoarea totala (lei)Valoarea eligibilă (lei)Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)Punctaj
1Intercomexim Bercu SRLDotarea INTERCOMEXIM BERCU cu echipamente
RO01010822000108
1175.512,98145.721,0072.860,5063

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT – Măsura 2 – apel I/2022

 1. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr: POPAM/1035/4/1/Articolul 63 din perioada 17.06.2022 – 31.07.2022: 5.583.246,47 lei
 2. Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare
Nr. crt.SolicitantTitlul proiectului/ Nr. înregistrare FLAGMasuraValoarea totala (lei)Valoarea eligibilă (lei)Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)Punctaj
1Comuna PetreștiDezvoltarea durabilă și valorificarea potențialului local din zona Petrești, prin capitalizarea atuurilor de mediu/
RO02010822000308
21.063.096,941.054.996,941.054.996,9460
2Școala Gimnazială OdoreuMicii Exploratori
RO02010822000108
2275.740,85264.911,85264.911,8555
3Comuna OdoreuÎmbunătățirea infrastructurii de recreere a zonei de agrement Balta Berindan
RO02010822000508
21.810.959,021.810.959,021.810.959,0255
4Comuna TireamDezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și acvacultură din comuna Tiream, jud. Satu
Mare
RO02010822000208
2549.463,61541.363,61541.363,6155

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT – Măsura 1 – apel I/2020

 1. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr. 1/2020 – cod apel POPAM/779/4/1/Articol 63 – din perioada 12.02.2020-12.03.2020: 689.429,36 lei
 2. Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare
Nr. crt.SolicitantTitlul proiectului/ Nr. înregistrare FLAGMasuraValoarea totala (lei)Valoarea eligibilă (lei)Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)Punctaj
1Intercomexim Bercu SRLDezvoltarea activității fermei piscicole Intercomexim Bercu
RO01 120320 0001 08
136942
11.520.387,911.335.994,81667.997,4070

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT – Măsura 2 – apel II/2019

 Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr. 2 din perioada 28.08.2019-27.09.2019: 1.803.868,25 lei
Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare:
Nr. crt.SolicitantTitlul proiectului/ Nr. înregistrare FLAGMasuraValoarea totala (lei)Valoarea eligibilă (lei)Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)Punctaj
1Piscicola SAExecuție foișor de observație păsări și animale sălbatice, achiziție de echipamente și dotări, în cadrul Piscicola SA
RO02270919000308
21.164.768,20978.796,81880.917,1260
2Comuna TurulungAmenajarea lacului din comuna Turulung, în zona de agrement pentru stimularea dezvoltării echilibrate și revitalizarea activităților pescărești în comuna Turulung, județul Satu Mare
RO02270919000408
2564.379,35539.496,45539.496,4555
3Comuna OdoreuAchiziție echipamente pentru întreținerea zonei de agrement ”Balta Berindan”, localitatea Berindan, comuna Odoreu, județul Satu Mare
RO02270919000208
2424.547,53424.547,53424.547,5345
4Oraș LivadaAmenajare zona de agrement în localitatea Adrian, orașul Livada
RO02270919000508
2731.573,96574.144,49574.144,4945
5Comuna CăuașConservarea identității locale, dezvoltarea și valorificarea potențialului local prin amenajarea bălții Ghenci și a zonei de agrement aferentă
RO02270919000608
2588.864,74563.981,84563.981,8445

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT – Măsura 1 – apel II/2019

 
 1. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr. 2/2019, cod apel: POPAM/702/4/1/Articolul 63 din perioada: 28.08.2019-27.09.2019: 899.428,36 LEI
 2. Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare:
Nr. crt.SolicitantTitlul proiectului/ Nr. înregistrare FLAGMasuraValoarea totala (lei)Valoarea eligibilă (lei)Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)Punctaj
1S.C. SKY I.G. CORPORATION SRLÎnființare magazin pescăresc mobil
RO01270919000108
1250.124,53239.848,53210.000,0027

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT – Măsura 1 – apel I/2019

 1. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr. 1/2019, cod apel: POPAM/645/4/1/Articolul 63 din perioada: 20.06.2019-20.08.2019: 1.791.128,36 LEI
 2. Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare:
Nr. crt.SolicitantTitlul proiectului/ Nr. înregistrare FLAGMasuraValoarea totala (lei)Valoarea eligibilă (lei)Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)Punctaj
1S.C. Pensiunea Viilor SRLConstruire pensiune, P+1, în localitatea Ardud Vii, orașul Ardud, județul Satu Mare

RO 01 200819 0001 08
11.192.025,50990,777,00891.699,0065