Logo Institutii

Evaluare conformitate administrativă și eligibilitate

rapoarte_imagreprez

Rezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității (CAE) a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului (cod apel) POPAM/1073/4/1/Art. 63 

Măsura nr. 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

Cod apel de proiecte nr. II/2022: POPAM/1073/4/1/Art. 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Termen limită pentru primirea cererilor de finanțare (data și ora): 02.09.2022, ora 08:00:00 – 30.09.2022, ora 23:59:59

Nr. crtMăsuraNumăr de înregistrare a cererii de finanțare/cod SMISDenumire proiectDenumire solicitantRezultatul evaluării CAE
12RO 02 011022 0001 08 / 157210Dezvoltarea durabilă – investiții verzi în orașul Livada, județul Satu MareOraș LivadaCONFORM/ELIGIBIL
22RO 02 011022 0003 08 / 157005Protejarea și promovarea mediului, prin realizarea instalațiilor ecologice în comuna Vetiș, județul Satu MareComuna VetișCONFORM/ELIGIBIL
32RO 02 011022 0004 08 / 157167Conservarea identității locale și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitateComuna MiculaCONFORM/ELIGIBIL

Rezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității (CAE) a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului (cod apel) POPAM/1035/4/1/Art. 63 

Măsura nr. 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

Cod apel de proiecte nr. I/2022: POPAM/1035/4/1/Art. 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Termen limită pentru primirea cererilor de finanțare (data și ora): 17.06.2022, ora 08:00:00 – 31.07.2022, ora 23:59:00

Nr. crtMăsuraNumăr de înregistrare a cererii de finanțare/cod SMISDenumire proiectDenumire solicitantRezultatul evaluării CAE
12RO 02 010822 0001 08 / 156724Micii exploratoriȘcoala Gimnazială OdoreuCONFORM/ELIGIBIL
22RO 02 010822 0002 08 / 156568Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și acvacultură din comuna Tiream, jud. Satu MareComuna TireamCONFORM/ELIGIBIL
32RO 02 010822 0003 08 / 156556Dezvoltarea și valorificarea potențialului local din zona Petrești, prin capitalizarea atuurilor de mediuComuna PetreștiCONFORM/ELIGIBIL
42RO 02 010822 0004 08 / 156802Conservarea identității locale și dezvoltarea serviciilor de bază pentru comunitateComuna MiculaRETRAS
52RO 02 010822 0005 08 / 156437Îmbunătățirea infrastructurii de recreere a zonei de agrement Balta BerindanComuna OdoreuCONFORM/ELIGIBIL

Rezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității (CAE)

 a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului (cod apel) POPAM/1034/4/1/Art. 63 

Măsura nr. 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii

Cod apel de proiecte nr. II/2022: POPAM/1034/4/1/Art. 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Termen limită pentru primirea cererilor de finanțare (data și ora): 17.06.2022, ora 08:00:00 – 30.07.2022, ora 23:59:00

Nr. crtMăsuraNumăr de înregistrare a cererii de finanțare/cod SMISDenumire proiectDenumire solicitantRezultatul evaluării CAE
11RO 01 010822 0001 08 / 156566Dotarea Intercomexim Bercu cu echipamenteIntercomexim Bercu SRLCONFORM/ELIGIBIL

Rezultatul evaluarii a conformitatii administrative si eligibilitatii – Masura 1

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii

Apelul de proiecte nr. I/2020

Cod apel: POPAM/779/4/1/ART.63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte spriijinite de FLAG (inclusiv costuri de funționare și animare)

Termen limită pentru primirea cererilor de finanţare (data şi ora): 12.03.2020, ora 23:59

Nr. Crt.MăsuraNumărul de înregistrare  Cererii de finanțare
Cod SMIS
Denumirea proiectDenumire solicitantRezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității
11RO 01 120320 0001 08
136942
Dezvoltarea activității fermei piscicole Intercomexim BercuS.C. INTERCOMEXIM BERCU S.R.L.CONFORM/ELIGIBIL
MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii

Apelul de proiecte nr. 2/2019

Cod apel: POPAM/702/4/1/ART.63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte spriijinite de FLAG (inclusiv costuri de funționare și animare)

Termen limită pentru primirea cererilor de finanţare (data şi ora): 27.09.2019, ora 16:00

Nr. Crt.MăsuraNumărul de înregistrare  Cererii de finanțare
Cod SMIS
Denumirea proiectDenumire solicitantRezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității
11RO 01 270919 0001 08
133406
Înființare magazin pescăresc mobilS.C. SKY I.G. CORPORATION S.R.L.CONFORM/ELIGIBIL

Rezultatul evaluarii a conformitatii administrative si eligibilitatii – Masura 1

Apelul de proiecte nr. 1/2019

Cod apel: POPAM/645/4/1/ART.63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte spriijinite de FLAG (inclusiv costuri de funționare și animare)

Termen limită pentru primirea cererilor de finanţare (data şi ora): 20.08.2019, ora 16:00

Nr. Crt.MăsuraNumărul de înregistrare  Cererii de finanțare
Cod SMIS
Denumirea proiectDenumire solicitantRezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității
11RO 01 200819 0001 08
131864
Construire pensiune, P+1, în localitatea Ardud Vii, orașul Ardud,
județul Satu Mare
S.C. PENSIUNEA VIILOR S.R.L.CONFORM/ELIGIBIL