Logo Institutii

Micii exploratori

Dotarea Școlii Gimnaziale Odoreu cu echipamente necesare cunoașterii aprofundate a mediului acvatic (căști de realitate virtuală, table interactive, sistem all-in-one, truse pentru analiza solului și apei, imprimantă 3D).
 
Obiectivul general al proiectului are ca scop educarea, informarea și conștientizarea comunității de elevi și nu numai, asupra impactului poluării mediului asupra viețuitoarelor acvatice, și în principal asupra ihtiofaunei, punându-se în prim plan necesitatea și importanța exploatării durabile a resurselor piscicole, a patrimoniului cultural/natural în comunitatea din zona pescărească, prin punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural, inclusiv al pescuitului si a acvaculturii.