Logo Institutii

Prezentare Flag Satu Mare

Prezentare Flag Satu Mare

FLAG Satu Mare este un grup de acţiune pentru pescuit cu personalitate juridică, constituit în baza prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. FLAG Satu Mare este format din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat.

În vederea respectării condițiilor de eligibilitate impuse de documentele reprezentative europene și naționale s-a avut în vedere alegerea unei componențe echilibrate și reprezentative pentru zona selectată, formată din parteneri publici (30,77% – respectiv 8 parteneri), parteneri privați inclusiv din sectorul pescăresc (65,38% – respectiv 17 parteneri) și societatea civilă (3,84% – respectiv 1 partener).

Definirea zonei pescărești

Zona unde se dorește punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității acoperă localități situate în 2 județe, respectiv Satu Mare (29 localități) și Bihor (1 localitate). Teritoriul pe care se va implementa strategia este inclus în zona pescărească Someș – Tur – Crasna – Ier și îndeplinește cumulativ următoarele criterii specifice de eligibilitate solicitate în ceea ce privește teritoriul și populația, respectiv:are o populație de 112.368 locuitori; suprafața zonei pescărești este de 1.902,46 Km2; zona este coerentă din punct de vedere funcțional în privința aspectelor geografice, economice și sociale.

Teritoriul se află pe cursul Someșului și a apelor curgătoare Someș, Tur, Cransa și Ier, pescuitul reprezentând o activitate economică în zonă. Sectorul pescăresc din cadrul parteneriatului conține 6 unități de acvacultură.

  • UAT-uri componente ale zonei de pescuit și de acvacultură
Nr. crt.Denumire UAT/cartierSuprafață (km2)Nr. crt.Denumire UAT/cartierSuprafață (km2)
1Comuna Dorolţ34,6716Comuna Doba68,81
2Comuna Odoreu47,1717Comuna Moftin129,13
3Comuna Turulung57,6218Comuna Căpleni31,15
4Comuna Vetiş55,3519Comuna Cămin18,52
5Oraş Livada116,1320Oraş Carei102,31
6Comuna Tiream54,7621Comuna Foieni40,37
7Comuna Căuaş94,2722Comuna Ciumeşti47,99
8Comuna Santău82,9523Comuna Pişcolt71,04
9Oraş Ardud142,3624Comuna Petreşti29,45
10Comuna Viile Satu Mare80,5925Comuna Andrid62,31
11Comuna Păuleşti60,4326Comuna Pir41,09
12Comuna Botiz36,3427Comuna Săuca52,70
13Comuna Agriş24,2228Comuna Cehal65,43
14Comuna Micula37,7029Comuna Săcăşeni82,65
15Comuna Lazuri70,7230Comuna Sălacea64,23
TOTAL zonă de pescuit și acvacultură1.902,46 Km2

Menţionăm că nici unul din membrii FLAG Satu Marenu fac parte dintr-un alt FLAG finanţat din POPAM.

Unităţile de acvacultură[1] din zona de pescuit şi acvacultură acoperită de FLAG Satu Mare sunt următoarele:

Nr. crt.Denumire partener care reprezintă sectorul pescărescUnitate de acvaculturăSuprafaţăLicenţă de acvaculturăSpecii
1Intercomexim Bercu SRLAmenajarea piscicolă Bercu Nou – crescătorie59 ha0322/
31.03.2010
CA, CAs, R
Amenajarea piscicolă Bercu Nou – pepinieră30,8 ha0566/
26.10.2011
CA, CAs, R
2Piscicola S.A Satu MareAmenajarea piscicolă Adrian – crescătorie306,11
ha
0007/
12.02.2013
CA, CAs, R, STUR
Amenajarea piscicolă Adrian – pepinieră5,23 ha0006/
12.02.2013
CA, CAs, R, STUR
3Aquator Halasz SRLFermă intensivă de creştere şi prelucrare a somnului african7 ha039/
17.07.2015
 
Somn african, Sturion, Păstrăv, Ciprinide autohtone si asiatice, Știucă, Șalău, Sânger
4Lac Târsan SRLAmenajarea piscicolă Tiream
 
6,18 ha0060/
21.12.2015
 
Ciprinide autohtone si asiatice, Știucă, Șalău, Somn

Cu excepţia unităţilor de acvacultură administrate de partenerii FLAG Satu Mare, menţionate mai sus, pe teritoriul UAT-urilor care fac parte din teritoriul FLAG-ului se mai regăsesc și unităţile de acvacultură[2] din tabelul de mai jos:

Nr. crt.Administrator - Localizare in teritoriuUnitate de acvaculturăSuprafaţă (ha)Licenţă de acvaculturăSpecii
1SC Lacul de Pescuit Turulung SRL
UAT Turulung
Amenajarea piscicolă Turulung1,80035/
27.05.2013
CA, CAs, R, Stur
2Coza Matei Valerian PFA
UAT Cauas
Amenajarea piscicola sat Ghenci, Com. Cauas0,970026/
12.05.2015
CA, CAS, stiuca, salau, somn, sturion
3SC VALNOVA SRL
UAT Moftin
Amenajarea piscicola moftin - crescatorie
 
107,64
 
0039/
03.05.2012
 
CA, CAs, R
 
4SC GTR Grup SRL
UAT Sauca
Acumularea Becheni GTR Grup230024/
29.04.2015
CA, Cas, stiuca, salau, somn, sturion
5Barbos Simion
UAT Agriș
Amenajare piscicolă Agriș1,7-CA, Cas
6SC Ordog Nagy Agroprest SRL
UAT Salacea
Amenajarea piscicolă Sălacea - crescătorie350332/
09.04.2010
CA, Cas, R
NOTĂ! În cadrul unităților de acvacultură, existente la nivelul teritoriului, s-a identificat un număr mediu de 42 lucrători în acvacultură (conform Anexei E).