Logo Institutii

Regulament de organizare și funcționare

Regulament de ordine interioară

Fișe de post

Proceduri operaționale

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR

PROCEDURA OPERATIONALA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

PROCEDURA OPERATIONALA DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE CONTROL INTERN

PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

POEMC

Programul de achiziții

Program de achiziții pe anul 2017

Programul de achiziții 2018