Logo Institutii

Protejarea și promovarea mediului prin realizarea de investiții ecologice în comuna Vetiș

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii cu impact asupra întregii comunități locale, prin realizarea unor investiții care vizează obținerea energiei verde.
 
Sistemul de panouri fotovoltaice va asigura în primul rând consumul de energie a clădirilor din sistemul educațional și cultural (școli, grădinițe, cămine culturale) de pe raza comunei Vetiș.
 
Totodată, în cadrul proiectului s-au organizat campanii de promovare și conștientizare a importanței protecției mediului, cum ar fi: ”Comuna verde în viitor” și “Ape curate în Comuna Vetiș”.