Logo Institutii

Agriș

Prima atestare documentară despre Agriş datează din 1216  în scrisoarea de donaţie  a regelui Andrei al II-lea către groful Merc-stabilinduse hotarul moşiei donate se arată că aceasta  trecea pe lângă Egerul Mare . Este vorba de moşia Nichola (Micula ). Evoluţia localităţii Agriş a fost una lentă dar ascendentă . Reforma religioasă găseşte aici un câmp prielnic afirmării.  În Agrişul secolului al XV-lea deja există o comunitate compactă de credincioşi romano-catolici dovedit de actual biserică reformată , de origine romano-catolică construită între anii 1420-1460 de soţia banului Boricz Bathory. 

Preotul satului –Kereki János- participă în 1569  la Sinodul  de la Oradea fiind unul din marii reprezentanţi  ai reformei religioase din aceste ţinuturi .Din punct de vedere administrativ, Agrişul a fost  comună  de sine  stătătoare  până după cel  de- al II-lea Război Mondial, după care a fost  încorporată  în competenţa comunei Micula din care făcut a parte până  în anul 1968. Cu ocazia reorganizării administrative- teritotial a României  şi reapariţia  judeţului Satu Mare , comuna  Agriş este trecută de sub această tutela comunei Botiz.

Anul 2003 aduce posibilitatea reînfiinţări comunei  fiind aprobată reînfiinţarea comunei Agriş având în componenţă satul Ciuperceni şi Agrişu Nou.

www.comunaagris.ro