Logo Institutii

Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și acvacultură din comuna Tiream

Existența lacului Tiream face oportună orice investiție în proiecte care promovează specificul local, creează cadrul desfășurării unor evenimente turistice și sportive care să promoveze valorile locale, să ducă mai departe tradițiile sau să creeze tradiții noi, care să poată concura la dezvoltarea durabilă a comunei.
 
Și astfel a luat ființă Festivalul Peștelui de la Tiream, un eveniment major care se dorește a deveni un simbol de identitate a comunei, promovându-se valorile locale, prin organizarea de concerte, spectacole, activități de animație socio-culturală, ateliere meșteșugărești, prezentarea diverselor preparate culinare pescărești și show culinar.